Nyheter

10.09.2017

Vi kan ikke skape en bedre verden hvis vi tenker de samme tanker og praktiserer de samme holdninger som har skapt den verden vi lever i nå. En endret verden kommer hvis vi endrer oss.  Empati gror ikke som hår og skjegg, det må trenes. 

03.07.2017

På årsmøtet i Mindfulness Norge den 11.mars ble det valgt nytt styre. I denne artikkelen kan du bli bedre kjent med styremedlemmene. 

09.06.2017

Irene Kingswick, lederen for Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS), skriver om tankene og visjonene for Norgesbesøket av av Jan Chosen Bays og Char Wilkins. De to har en årrekke jobbet med minfulness relatert til spising. 

23.02.2017

Her legger vi forløpende ut presentasjoner og film fra Mindfulnesskonferansen 2016.

21.02.2017

Michael de Vibe har skrevet et medlemsbrev og har latt seg inspirere av avhandlingen til Daniel Simpson kalt: "From Me to We... Could Mindfulness in Schools Be More Insightful?"

Video

Samleside for videoer fra konferansen "Mindfulness i arbeidsliv og ledelse" 8-9. november 2013, Oslo - se her 

Schrödingers katt: Stress. Michael de Vibe om Oppmerksomt nærvær - se her

Jon Kabat-Zinn underviser om Mindfulness-Based Stress Reduction - se her

Jon Kabat-Zinn leder nærværsøvelser - se her

Philippe Goldin fra Stanford-universitetet foreleser om effektene av nærværstrening for hjernen - se her

Hjerneforskeren Richard Davidson om "kontemplativ nevrovitenskap" - hvordan meditativ praksis kan skape varige endringer i hjernen - se her 

Psykiateren Daniel Siegel om "Mindsight - the new science of personal transformation" - se her

Lenker

Norge og Norden

Nfon har som forening besluttet kun å ha lenker til utdanninger i regi av offentlige utdanningsinstitusjoner. 

Internasjonalt

Center for Mindfulness in Medicine, Health Care, and Society ved University of Massachusetts Medical School

The Centre for Mindfulness Research and Practice, University of Bangor, Wales

Mindful Awareness Research Center ved University of California - Los Angeles

Hjemmeside for Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT)

Nettsider om nærværstrening fra the Mental Health Foundation i Storbritannia

The Mindfulness Research Guide har månedlige oppdateringer fra forskningsfronten for klinikere og forskere

Oppmerksomt nærvær i media

Artikkel i Dagens Næringsliv om oppmerksomt nærvær og meditasjon i forhold til lederutvikling

Kronikk i Dagbladet om Zen-buddhisme

Artikkel i Tidsskrift for Norsk Psykologforening om oppmerksomt nærvær i psykoterapi

Kronikk i The New York Times "When the Mind Wanders, Happiness Also Strays"